Teenuse osutamise tingimused

  • Vastastikune kokkulepe: Osutatakse vastastikusel kokkuleppel, tagades teenusepakkujale ja kliendile rahulolu ning selgus tingimuste osas.
  • Lisatasu väljaspool Tallinnat: Massaažiteenuse tellimisel väljaspool Tallinnat kehtestatakse lisatasu, mille suurus sõltub vahemaast, tagamaks teenuse kvaliteetne kättesaadavus sõltumata asukohast.
  • Pühade ajal kehtiv lisatasu: Pühade perioodil broneerides lisandub lisatasu 50% ulatuses kliendi valitud massaaži maksumusest, võimaldades kliendil nautida massaaži ka pühade ajal.
  • Rasedusest teavitamine: Raseduse korral on kliendi kohustus teavitada sellest massaaži broneerimisel, tagamaks ohutu ja personaliseeritud teenuse osutamine.
  • Parkimiskoha tagamine: Klient vastutab sobiva parkimiskoha tagamise eest massöörile, tagades teenuse sujuva kulgemise ja kõrge kvaliteedi.

Broneeringu tühistamise tingimused

  • Vähemalt 48 tundi ette teatamine: Klient peab teatama broneeringu tühistamisest vähemalt 48 tundi ette; vastasel juhul saadetakse arve ning kokkulepitud massaaži hind tuleb tasuda. Sama kehtib ka Stebby portaali kasutajatele (ette ostetud pilet loetakse kasutatuks).